O NÁS

Združenie Energy 21 je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2015. Združenie bolo založené za účelom rozvoja vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a efektívneho využívania energetických zdrojov, najmä biopalív a na ochranu a presadzovanie spoločných záujmov svojich členov.

Medzi hlavné aktivity združenia patrí najmä:

  • výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a efektívneho využívania energetických zdrojov, najmä biopalív
  • poradenská a vydavateľská činnosť v oblasti biopalív
  • výchovno-vzdelávacia, pedagogická a lektorská činnosť v oblasti biopalív
  • servis, poradenstvo a poskytovanie informácií svojim členom v dohodnutej oblasti.