MÉDIÁ

Riešitelia projektov APVV-16-0051 NOFOILAPVV-16-0097 CamelGreen publikovali najnovšie poznatky o kultivácii nepotravinárskej plodiny Camelina sativa (ľaničník siaty) v prestížnom vedeckom časopise Industrial Crops and Products. V článku sa dozviete detailné informácie o možnosti udržateľnej konvenčnej a dočasnej intenzifikácie pestovania ľaničníka ako potenciálnej suroviny na výrobu biopalív na Slovensku. Hlavným cieľom práce je poskytnúť dáta o emisiách skleníkových plynov spojených s kultiváciou tejto zabudnutej plodiny. Článok je k dispozícii na: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112634