MÉDIÁ

 

Spoločnosť ENVIRAL a.s., člen Združenia Energy 21, sa zapojila spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín do medzinárodného výskumného projektu financovaného z BBI-JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking). Projekt „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív", ktorý bude prebiehať 42 mesiacov, odštartoval 1. júna 2018 na úvodnom „Kick-off“ Meetingu v Ríme pod skratkou EXCornsEED.

V rámci prvého pracovného balíka prebieha v spoločnosti ENVIRAL, a.s. ako aj v laboratóriách ďalších partnerov projektu charakterizácia a analýza kukuričného oleja, ľahkých výpalkov a repkového šrotu, vedľajších prúdov výroby bioetanolu a bionafty. Na konci by mala byť vyvinutá technológia a pilotná jednotka na separáciu biologicky aktívnych látok a proteínov z uvedených vedľajších produktov výroby. Tieto látky sa budú ďalej využívať ako zložky potravín, kozmetických prípravkov a tzv. „zelených“ chemikálií.

Informácie o aktuálnom dianí v projekte, zvolených postupoch v naplánovaných aktivitách, ako aj priebežné výsledky projektu EXCornsEED sú dostupné pre širokú verejnosť a odborníkov na webovej stránke projektu https://www.excornseed.eu, príp. TWITTER: https://twitter.com/EXCornsEED a LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/excornseed/, ktoré vznikli s cieľom šírenia vynikajúcich výsledkov projektu.

BBI   EU logo   logos EXCSD