ČLENOVIA ZDRUŽENIA

logo enviralSpoločnosť ENVIRAL a. s. bola založená v roku 2004, ako prvý výrobca bioetanolu na Slovensku. Komerčná výroba bola v podniku spustená už v júli 2007. Aktuálna ročná produkčná kapacita predstavuje 145 tisíc m3 bioetanolu. Spoločnosť Enviral si zakladá na kvalite a moderných technológiách a zároveň zamestnáva najlepších odborníkov kvalifikovaných v chemicko-technologickej špecializácii.

Areál spoločnosti je rozsiahly a popri výrobe v ňom dominujú aj skladovacie kapacity, ktoré pokrývajú tretinu ročnej spotreby vstupnej suroviny. Tá je dodávaná prostredníctvom železničnej vlečky, napojenej na národný železničný uzol v Leopoldove alebo automobilovou dopravou. Vyrobený bioetanol sa expeduje výlučne železnicou, čo znižuje emisie skleníkových plynov emitované pri transporte.

Výroba bioetanolu v Envirale je bezodpadová. K inštalovaným technológiám patrí aj vlastná čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje vysokú čistotu vypúšťaných vôd do recipientu. Pri spracovaní odpadných vôd vzniká bioplyn s vysokým obsahom metánu, ktorý je následne spaľovaný vo vlastnej plynovej kotolni. Celý proces výroby je zameraný na minimalizáciu spotreby elektrickej energie a zemného plynu, čím bioetanol vyrobený v spoločnosti Enviral dosahuje vysokú úsporu emisií skleníkových plynov, minimálne 60 % v porovnaní s fosílnym palivom - benzínom.

Kontakt:
Tel.: +421 33 7352 411
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.enviral.sk

logo enagroSpoločnosť ENAGRO a. s. bola založená v roku 2008 ako obchodná spoločnosť s primárnym cieľom zabezpečiť nákup komodít pre biopalivový priemysel. Dnes je Enagro a. s. obchodnou spoločnosťou, ktorá zobchoduje 800 tisíc ton komodít v oblasti nákupu a predaja. Súčasťou obchodného portfólia je kukurica, repka olejná, pšenica, rôzne druhy olejov, repkové šroty, DDGS, glycerín a chémia. Dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti je aj obchodovanie s uvedenými komoditami v rámci slovenského, ale aj zahraničného trhu.

ENAGRO už od svojho vstupu na slovenský agrárny trh zaujalo jasnú pozíciu a vytýčila si ciele lídra na slovenskom agrárnom trhu. S ročnou realizáciou 320 tisíc ton kukurice a 210 tisíc ton repky olejnej tvorí silnú súčasť významného domáceho reťazca slovenských podnikateľov v poľnohospodárstve so spracovateľskými závodmi na území Slovenska.

Spoločnosť vyslala už pri svojom vstupe na trh signál, že má ako dodávateľ významných výrobcov biopalív na Slovensku jasný cieľ - stavať svoj obchod s komoditami predovšetkým na korektných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch kľúčovými obchodnými spoločnosťami v stredoeurópskom regióne. Prioritou spoločnosti je nadväzovať na dlhodobú, vzájomne výhodnú spoluprácu a byť dôveryhodným partnerom v oblasti nákupu agrokomodít a zároveň ponúkať finančnú istotu dodávateľom komodít.

Kontakt:
Tel.: +421 33 7350 857
www.enagro.sk

logo exataEXATA GROUP a. s. pôsobí v oblastí poľnohospodárstva už od roku 2008. Medzi jej hlavné aktivity patrí nielen rastlinná, ale aj živočíšna výroba. V súčasnosti združuje 14 poľnohospodárskych podnikov po celom Slovensku, pričom sa sústredí hlavne na oblasť Žitného ostrova, ktorá sa vyznačuje úrodnou pôdou. Obhospodaruje 22 700 ha pôdy a medzi hlavné plodiny patrí kukurica, pšenica, jačmeň, repka olejná, cukrová repa, slnečnica a iné. Venuje sa aj živočíšnej výrobe, najmä chovu dojníc, výkrmu hovädzieho dobytka a hydiny. Poskytovanie rastlinnej a živočíšnej výroby „pod jednou strechou“, umožňuje spoločnosti dosahovať vyváženú starostlivosť a efektívne využívanie pôdy. Svojim partnerom ponúka dlhodobú prosperitu, odborné know-how v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, nízke ceny vstupov, kvalitnú technológiu a férové jednanie pri odkupe pozemkov a spravovaní prenajatej pôdy.

Kontakt:
www.exatagroup.sk

logo zvvbZdruženie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) vzniklo v roku 1999. Od svojho založenia je hlavným cieľom združenia prispieť k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä biopalív. Už viac ako desaťročie podrobne monitoruje domáci i zahraničný vývoj v oblasti biopalív, bolo pri začiatkoch využívania biopalív na Slovensku a v súčasnosti už i aktívne podporuje biopalivový výskum, či už v laboratórnych alebo terénnych podmienkach. Všetky získané informácie následne využíva pri našich vzdelávacích a publikačných aktivitách.

Kontakt pre média:
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakt ZVVB:
Tel.: +421 2 444 52 678
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo datapacDATAPAC s.r.o. je firma, v ktorej sa skĺbila 20 ročná tradícia s inováciami. Hlavnou činnosťou je vývoj a implementácia informačných systémov pre riadenie a správu sietí čerpacích staníc. O jej kvalite vypovedá aj to, že v tom, čo robia sú silnou konkurenciou na európskom trhu. Spravujú infraštruktúry svojich zákazníkov, zákaznícke systémy, systémy v oblasti retail, datawarehouse, reporting a vyvíjajú softvér pre riadenie sietí čerpacích staníc. V oblasti business intelligence rastú a stávajú sa silným partnerom svojich klientov v tejto oblasti. Taktiež vyvíjajú nové produkty v oblasti HW ako aj ďalšie inovatívne produkty, ktoré idú s dobou. V súčasnosti je Datapac najväčšou spoločnosťou v odvetví informačných systémov pre čerpacie stanice na Slovensku.

Kontakt:
Tel.: +421 2 3923 700
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.